Narodil sa v Zlatých Moravciach / born in Zlaté Moravce, Slovakia.

Žije a pracuje v Prahe v Českej Republike / lives and works in Prague, Czech Republic.

 

Štúdium / Studies

 

1975 – 1979           Škola umeleckého priemyslu, Bratislava / Secondary School of Applied Arts, Bratislava (prof. Milota Havránková)

1980 – 1986           Filmová a televízna fakulta Akadémie múzických umení (FAMU) v Prahe, Katedra fotografie / FAMU, Prague, Department of Photography (prof. Ján Šmok)

Spontánne formovanie generácie Slovenskej novej vlny / Spontaneous formation of the Slovak New Wave

 

 

Moje fotografické práce sú z väčšej časti aranžované, vznikajú koncepčným spôsobom a sú to jednoduchou štylizáciou odľahčované realizácie širokého spektra možností človeka. Využívam v nich časť z kvanta optimizmu, ktorý mi poskytuje až vnucuje súčasnosť. Snažím sa o koncentráciu umeleckých kvalít, ktoré by neprestali koketovať s humorom.“ (Tono Stano, Praha, 25. 11. 1984, pre výstavu vo Photographers´ Gallery v Londýne)

 

My photographic works are mostly staged. They come about conceptually and are through simple stylizing a lightened realization of the wide spectrum of human possibility. In them, I make use of the abundant optimism that the present presses on me. I’m attempting a concentration of artistic qualities that never stop flirting with humour. (Prague, 25 November 1984, for an exhibition at Photographers´ Gallery London, UK)

 

Samostatné výstavy (výber) / Solo Exhibitions (selection)

 

2019 Go West, Galerie 4, Cheb, CZ

2015 5×5 Beijing Prague, Czech China Contemporary Art Gallery, Beijing, CN

2015 White Shadow + Quest, Galerie Robert Doisneau, Nancy, FR

2012 White Shadow, Pace/MacGill Gallery, New York, USA

2004 Galerie Baudelaire, Antwerpen, BE

2002 Dům umění, Brno, CZ

2002 Pravdy o ľudskom tele, České centrum, Bratislava, SK

2001 Tono Stano, Photo, Los Angeles, USA; Dům fotografie, Praha, CZ

1996 Dom kultúry, Bratislava, SK

1996 Galerie Marzee, Nijmegen, NL

1995 Národní technické muzeum, Praha, CZ

1990 Fotochema, Praha, CZ

1990 Galerie du Pont Neuf, Paris, FR

1989 Musée Lapidaire, Lectoure, FR

 

Kolektívne výstavy (výber) / Group exhibitions (selection)

2015 The Prague Five, Czech Centre, Rotterdam, NL

2010 Darkness for Light – Czech Photography Today, Shiseido Gallery, Tokyo, JP

2002 Akt v české fotografii 1960 – 2000, Fotobienále, Moskva, RU; Le Centre tchèque, Paris, FR;

Deutsch-Französisches Kulturinstitut Aachen, DE

2002 Česká a slovenská fotografia 80. a 90. rokov 20. storočia, Dom umenia, Bratislava, SK

1999 The Body Narrative. Contemporary Czech and Slovak Photography, David Scott Gallery, Toronto, CA

1994 After the Velvet Revolution: Contemporary Czech and Slovak Photography, The Photography Gallery of Western Australia, Perth, AU

1993 What’s New: Prague, The Art Institute of Chicago, USA

1991 Contemporary Czechoslovak Photography, Exposure Parco Part 2, Tokyo, JP

1990  Photographie progressive en Tchécoslovaquie 1920 – 1990, Galerie Robert Doisneau, Nancy, FR

1989 Junge Fotografen aus der CSSR, Galerie Treptow, Berlin, DE

1986 La Jeune Photographie Tchécoslovaque, Arena, Arles, FR

1985 27 Contemporary Czechoslovak Photographers, The Photographers´ Gallery, London, Bristol, UK