Moje fotografické práce sú z väčšej časti aranžované, vznikajú koncepčným spôsobom a sú to jednoduchou štylizáciou odľahčované realizácie širokého spektra možností človeka. Využívam v nich časť z kvanta optimizmu, ktorý mi poskytuje až vnucuje súčasnosť. Snažím sa o koncentráciu umeleckých kvalít, ktoré by neprestali koketovať s humorom.“ (Tono Stano, Praha, 25. 11. 1984, pre výstavu vo Photographers´ Gallery v Londýne)

My photographic works are mostly staged. They come about conceptually and are through simple stylizing a lightened realization of the wide spectrum of human possibility. In them, I make use of the abundant optimism that the present presses on me. I’m attempting a concentration of artistic qualities that never stop flirting with humour. (Prague, 25 November 1984, for an exhibition at Photographers´ Gallery London, UK)

VYBRANÉ DIELA