20 MAR - 11 MAY 2018

MARTIN GERBOC

Galéria White & Weiss otvára 20. marca výstavu jedného z najvýraznejších umelcov súčasnosti Martina Gerboca (1971). V Gerbocovej tvorbe nenájdete krásne telá ani pôvabné tváre, ale absencia krásy neznamená, že sme svedkami ošklivosti. Kurátor výstavy, filozof Miroslav Marcelli, o jeho tvorbe hovorí: ,,Pozrime na tieto postavy…, na tvárach ktorých stuhla slza ako svedectvo plaču, čo neprináša úľavu, ale prehlbuje prekliatie vyvolených. (…) Črty jednotlivých postáv sa zlievajú do akéhosi kolektívneho tela pozostávajúceho z preplietajúcich sa údov, obnažených trupov a rozškľabených tvárí, v ktorých je ošiaľ i des, extáza i agónia, to všetko vedľa seba, to všetko ako výrazy mnohohlavej obludy davu, to všetko v besnom pohybe, možno je to divoký tanec, možno karnevalový sprievod a možno nejaký karneval, čo sa práve premieňa na dance macabre. (…) Niet pochýb, že tieto stvorenia sú svojím zjavom odpudivé, že ich telá poznačilo znetvorenie, že ich úsmev sa mení na grimasu a ich radosť ustrnula v kŕči. (…) Na jeho obrazoch je veľa násilia, zla a očakávania smrti, obrazy ale predstavujú jedinečné videnie súčasného sveta, sveta bez príkras, sveta obscénneho, slizkého a zvráteného.“

Martin Gerboc je absolvent VŠVU v Bratislave (1990-1996, doktorát 2001-2004), absolvent štúdií na S. R. University of Pennsylvania v USA a College of Danish Design v Dánsku. Absolvoval niekoľko rezidenčných pobytov v Cité Internationale des Arts v Paríži.

Práve svojími dielami zaujal Gerboc zahraničných kurátorov a vystavoval s takými významnými svetovými umelcami, ako je Jack a Dinos Chapmanovci, Damien Hirst, Cindy Shermann, Jeff Koons, Joel Peter–Witkin a ďalších na výstavach „Dekadence Now!“ (Praha, Galerie Rudolfinum 2010-2011), „Motýlí efekt“ (Praha, Galerie Rudolfínum, 2013), „Maľba po maľbe“, Slovenská národná galéria (Bratislava, 2010), „Iconoclasme. La Société du Spectacle“, JAS Gallery, Paríž (2011), SCOPE art-fair (Basel, 2014) a ďalších.

Je autorom niekoľkých publikovaných kníh filozofických esejí a esejí o maľbe („Myslením ku kríze. Nihilizmus je pragmatizmus“, 1998; „Dôverovať unavuje“, 2001; „Kvapky krvi. Štruktúry sadomasochizmu“, 2005; „Maľba ako politický akt neototalizmu“, 2006; „Saatchiho předsíň. Texty o současnosti v malbě“, 2010 a „Tohle není poesie! Zhroucení citů“, 2016).

Gerboc sa prezentuje nielen ako maliar, ale aj ako kurátor a teoretik uvažujúci o súčasnej maľbe v súčasnom svete; kurátoroval viacero výstav doma aj v zahraničí. Vytvoril viacero autorských filmových projektov, ako asistent réžie sa podieľal na vzniku niekoľkých filmov, a pre skupinu The Last Days of Jesus vytvoril niekoľko hudobných videoklipov.

Roku 2013 o autorovi vyšla v pražskom vydavateľstve Arbor vitae rozsiahla monografia – Otto M. Urban, Miroslav Marcelli, Petr Vaňous: „Martin Gerboc. Une Saison en Enfer“.

Výstavný program v roku 2018 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.