Martin Gerboc (1971, Bratislava) je absolventom Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (1990 – 1996), študoval aj na Slippery Rock University of Pennsylvania (USA, 1992 – 1993), Inštitúte vizuálnej komunikácie na Design School Kolding (Dánsko, 1995, postgraduálne štúdium 1997), absolvoval doktorandské štúdium na VŠVU v Bratislave (2001 – 2005) a rezidenčné pobyty v Cité internationale des arts v Paríži (Francúzsko, 1998, 2002, 2006 a 2014). Po takmer pätnástich rokoch v slobodnom povolaní od roku 2018 pôsobí ako pedagóg v Ateliéri kresby na Akadémii výtvarných umení v Prahe spolu s Jiřím Petrbokom. Žije a pracuje v Bratislave a v Prahe.

Absolvoval množstvo samostatných a skupinových výstav, napr. Decadence Now!, Galerie Rudolfinum, Praha (2010 – 11), kde vystavoval spolu Jakeom a Dinosom Chapmanovcami, Damienom Hirstom, Jeffom Koonsom, Cindy Shermanovej, Joelom-Petrom Witkinom a ďalšími; Motýlí efekt, Galerie Rudolfinum, Praha (2013); Maľba po maľbe, Slovenská národná galéria, Bratislava (2010); Iconoclasme. La Société du spectacle, JAS Gallery, Paríž (2011); Vanitas. Martin Gerboc interprets Francisco Goya’s „Los Desastres de la Guerra“, Galerie 1. patro, Praha (2012); La Belle Peinture. Súčasná slovenská a francúzska maľba, Pisztoryho palác, Bratislava (2013); St-art Artfair, Štrasburg (2013); Oh!, Dom umenia, Bratislava (2013); Slovak Now!, Dvorak Sec Contemporary, Praha (2014); SCOPE Art-fair, Bazilej (2014); Autoportrét. Karteziánske meditácie. Martin Gerboc – Josef Bolf, Galéria mesta Bratislavy, Pálffyho palác, Bratislava (2014); Tohle není poesie! Zhroucení citů, Litomyšl (2016); Ako čítať temnotu. Výstava, ktorá vrhá tieň, Nitrianska štátna galéria, Nitra (2016); Pinturas Negras, Nová galerie, Praha (2017); Príbehy (o) smrti, Nitrianska štátna galéria, Nitra (2017).

Na výstave Disruptive Imagination (Making Windows Where There Were Once Walls) v galérii MűvészetMalom/Art Mill v Szentendre (2017) v kurátorskej koncepcii Jane Nealovej vystavoval s Danielom Richterom, Justinom Mortimerom, bratmi Chapmanovcami, Martinom Ederom, Alexandrom Tineiom, Attilom Szűcsom, Wilhelmom Sasnalom a ďalšími. Z ďalších výstav možno uviesť napr. Martin Gerboc, White&Weiss Gallery, Bratislava (2018); Skin. Josef Bolf – Martin Gerboc – Alexander Tinei, Dvorak Sec Contemporary, Praha (2018); Martin Eder – Martin Gerboc – Justin Mortimer – Attila Szűsc, Alšova jihočeská galerie, České Budějovice (2018). Roku 2018 na výstave Diamond in the Rough v galérii MűvészetMalom/ArtMill, Szentendre, Budapešť v kurátorskej koncepcii Alexandra Tineia vystavoval s Nicolom Samorim, Johanom Tahon, Danielom Pitinom, Justinom Mortimerom, Attilom Szűcsom, Jozefom Bolfom a ďalšími. K novším výstavám patria napr. Inverzná romantika. Josef Bolf – Martin Gerboc – Jiří Petrbok – Ivan Pinkava – Richard Stip, Kunsthalle, Bratislava (2019); Art-Brut-All, DOX Centre for Contemporary Art, Praha (2019); Retina. Možnosti malby 1989-2019, Galerie 8smička, Humpolec (2020); Svet bezo mňa, Zoya Gallery, Bratislava (2020) alebo Vanitas, DOX Centre for Contemporary art, Praha (2020 – 2021) a ďalšie. Na jeseň 2021 sa zúčastňuje na rozsiahlej výstave Samota uprostřed davu v galérii GASK v Kutnej Hore.

Je autorom niekoľkých publikovaných kníh filozofických esejí a textov o maľbe, ktoré vyšli v Čechách a na Slovensku: Myslením ku kríze. Nihilizmus je pragmatizmus (1998); Dôverovať unavuje (2001); Kvapky krvi. Štruktúry sadomasochizmu (2005); Maľba ako politický akt neototalizmu (2006 a 2007); Saatchiho předsíň. Texty o současnosti v malbě (2010, spoluautor); rozsiahlej monografickej práce o súčasnej českej maľbe Tohle není poesie! Zhroucení citů (2016), a Alexander Tinei (2018). Roku 2020 vyšla vo vydavateľstve Drewo a srd / Vlna Gerbocova zbierka poézie Nezvratné básne

Natočil niekoľko hudobných videoklipov pre skupinu The Last Days of Jesus a vytvoril niekoľko samostatných krátkometrážnych filmových projektov. Ako asistent réžie spolupracoval na viacerých filmových projektoch v Česku a vo Francúzsku. Ako kurátor doteraz na Slovensku, v Čechách a vo Francúzsku zorganizoval trinásť výstav zameraných na súčasnú maľbu a jej presahy. Roku 2015 vyšlo v hudobnom vydavateľstve Real Music House, Bratislava CD Nikolaj Nikitin: String Quartet No. 2 – Labyrinth (Dedicated to Martin Gerboc) v spolupráci s Mucha Quartet, na ktorom sú aj fragmenty poézie Martina Gerboca.

Z rozsiahlej bibliografie spomeňme obšírnu monografiu Otto M. Urban, Miroslav Marcelli, Petr Vaňous: Martin Gerboc. Une Saison en Enfer, ktorá vyšla roku 2013 vo vydavateľstve Arbor vitae, Praha, alebo monografickú knihu Petr Vaňous: Inverzní romantika, vyd. Galerie Rudolfinum, Praha a Visions Books, Trnava (2018).

VYBRANÉ DIELA