Erik Šille (1978) patrí k výrazným maliarskym osobnostiam strednej generácie na Slovensku.V roku 2006 absolvoval štúdium v ateliéri prof. Ivana Csudaia na Katedre maľby VŠVU v Bratislave. Od roku 2017 tu pôsobí ako vysokoškolský pedagóg.

Vo svojej tvorbe sa venuje maľbe a kresbe, pričom vychádza z animovaných filmov, reklamy, rôznych podôb subkultúry, všíma si aj veci verejné, politické a ekologické. Vo svojich obrazoch eklekticky spája odkazy na rôzne obsahy a kontexty, pričom konečný charakter jeho diel ma silný existenciálny charakter.