9 Dec 2020 - 22 Jan 2021

ERIK ŠILLE: IN MEDIAS RES!

Galéria White & Weiss otvára 9. decembra výstavu Erika Šilleho, jedného z najúspešnejších a najvýraznejších slovenských maliarov strednej generácie. Výstava „In medias res!“ v kurátorskej koncepcii Bohunky Koklesovej predstaví Šilleho najnovšiu tvorbu, denníkový záznam jeho vnútorného sveta v roku 2020, ktorý je špecifický sociálnou izoláciou a osamelosťou človeka. Z obrazov na nás kričí strata istoty a bezpečia, ocitáme sa v stave núdze, únavy, bezvýchodiskovosti, smrti či dezilúzie z prítomnosti. Farebnosť diel je v rozpore s deprimujúcim obsahom, čím Šille vytvára zaujímavé napätie. Emotívne zachytáva zložitý a komplikovaný svet tak, že akákoľvek definitíva v jeho popisoch je predurčená na neúspech.

Erik Šille v najnovšej tvorbe používa metódu automatizmu, vytvára autentické akvarelové skice, v ktorých nachádzame odcudzenie a dehumanizáciu, nedemokratické praktiky, migráciu, absenciu akejkoľvek úcty či rešpektu k ľuďom a ľudstvu. Kurátorka výstavy Bohunka Koklesová zdôrazňuje, že Šille tvorí emocionálne, s neraz nervným rukopisom a vábivou farebnou škálou, ale nie je ilustratívny ani popisný. Pracuje s témami, ktoré sa cez jeho vedomie a kresliarsku zručnosť stávajú záznamom. V drobných akvarelových maľbách Erika Šilleho sa odráža aj jeho skúsenosť z opakovaných pobytov v Japonsku, cítime jeho vzťah k tejto krajine a ovplyvnenie japonskou kultúrou a umením. „In medias res!“ je intímna ľudská dráma o pocite osamelosti, strachu nie o seba, ale o celé ľudstvo.