OCT 21 - DEC 3 2021

Pavla Malinová
Tvář s lehkým nádechem rozčepýření

Výstavný projekt Pavly Malinovej Tvář s lehkým nádechem rozčepýření, v kurátorskej koncepcii Michala Stolárika, predstavuje výber z autorkinej najaktuálnejšej tvorby z obdobia 2020 – 2021, ktorú definuje niekoľko základných tém a princípov. Tak, ako tomu bolo aj v ostatných rokoch, v strede záujmu výrazne farebných olejomalieb zostávajú telá – od detailov sa cez portréty dostáva až ku kompletným figúram. Mohutné postavy miestami až krkolomne vypĺňajú celé formáty obrazov, ako keby im bol rozmer plátien primalý. Úzkostlivá robustnosť ignoruje tradičný ideál krásy, pričom vyzdvihuje sochársku modeláciu telesnosti.

Formálnu inšpiráciu Malinová čerpá zo širokého spektra, ktoré ponúkajú dejiny umenia. Od staroveku plynulo prechádza až k modernistickému tvarosloviu, pričom často siaha práve po reprodukciách sochárskych predobrazov, v ktorých objavuje detaily pripomínajúce útržky z vlastného života.

Pre výslednú formu obrazov je síce apropriácia historických vzorov dôležitá, avšak telo v jej maľbách treba vnímať ako zástupný avatar či nositeľa osobných informácií a životných skúseností. Aj preto sa fokus v najnovších obrazoch mierne presúva z tela na symbolickú formu autoportrétu. Ten je len málokedy kompletný, Malinová ho skôr zahaľuje či zbavuje ľudského charakteru.