28.10. - 4.12. 2020

Lubomír Typlt: Štěpení

Galéria White & Weiss otvára 29. októbra prvú samostatnú výstavu významného predstaviteľa stredoeurópskej figurálnej maľby, českého maliara Lubomíra Typlta na Slovensku. Jeho práce z posledných rokov sa zaoberajú dianím a státím, pohybom a pokojom, dvoma základnými protikladmi. Napätie v Typltových obrazoch je podčiarknuté výraznou farebnosťou, ktorá vychádza z princípu komplementárnych farieb. V centre jeho záujmu je figúra či tvár, ktorá podľa autorovho názoru funguje lepšie, ak je naddimenzovaná.

Kurátor výstavy Karel Srp o jeho aktuálnej tvorbe hovorí: „Typlt jednak stále rozvíjí linii osobitých dramatických příběhů, nacházejících se někdy na hraně prozření a krutosti, jednak si vytváří své ,nebeskéʻ vojsko dnešních svatých, jehož zástupci se osamostatnili z předcházejících skupinových znázornění nejrůznějších školních tříd, aby alespoň prostřednictvím názvů získali nejrůznější povolání. Nad těmito opačnými možnostmi, z nichž každá sleduje vlastní námětové zdroje, však stojí obraz jako událost barev, umožňující autorovi, aby se dlouhodobě soustředil na jejich vlastní vyjádření. Barvy, nikoli prostor, vznikající teprve až jejich prostřednictvím, jsou již dlouhodobě nositeli veškerého zjevného i skrytého dění.”