24 APR - 31 MAY 2019

LUBO MIKLE / B.E.H.

kurátor: Omar Mirza

Galéria White & Weiss Vás pozýva na B.E.H. Ľuba Mikleho a Tobiasa Potočného a.k.a. rbnx. Výstava predstaví Mikleho najnovšie sochy a inštalácie, v ktorých recykluje materiály a komponenty pochádzajúce z lietadiel. Atmosféru výstavy dotvára premyslená práca so svetlom a zvukom, ktoré reagujú na diváka. Diela sa obsahovo venujú lietaniu ako možnému prieniku do sfér a svetov, ktoré čakajú na každého, kto sa odváži prekročiť hranicu všednosti. Nazrieť za horizont udalostí môžete do 31. mája.

Výstava je poňatá ako celok, v ktorom nie sú dôležité iba diela, ale aj spôsob ich rozmiestnenia v priestore, jeho atmosféra, svetlo, zvuky. Prekročením prahu galérie sa tak divák dostane za pomyselný horizont udalostí, spoza ktorého niet návratu. Teda aspoň nie bez novej skúsenosti a zážitku.

Prezentované diela sú založené na recyklácii nájdených predmetov a súčiastok z interiérov či exteriérov lietadiel a ich skladaní do nových, rozmanitých foriem. Nájdeme tu abstraktné sochy pripomínajúce letové dráhy či vzdušné víry, biomorfné a antropomorfné technobytosti – oživené stroje, v ktorých sa staré a nepotrebné stáva súčasťou novej reality, akusticky a vizuálne interaktívne inštalácie, ale aj drobné predmety, ktoré by sme mohli nazvať šperkmi.

Mikleho zaujíma práca s materiálom a jeho vlastnosťami, ktoré na jednej strane necháva vyniknúť, na druhej strane sa ich snaží transformovať, hrať sa s nimi, skúšať ich limity. Materiálom, ktorý má dominantné miesto v tvarovo variabilnom a farebne monochrómnom spektre tejto výstavy, je hliník – jedna z najdôležitejších surovín v leteckom priemysle.

Zaujímavá je tu aj hra so svetelnými podmienkami – podstatnou zložkou výstav, ktorú väčšina návštevníkov vníma len podvedome. Svetlo, ktoré je súčasťou niektorých diel, osvetľuje iné diela, čím vzniká zaujímavý uzavretý okruh, svet vo svete. Niektoré diela reagujú na prítomnosť a pohyb návštevníka galérie, a tak sa aj divák stáva súčasťou tohto sveta. Dôležitým spolutvorcom jeho atmosféry je ambientná zvuková kulisa z vrstiev zvukov, hlukov a hovoreného slova, ktorú vytvoril zvukový experimentátor rbnx.

Výstavu treba vnímať viacerými zmyslami, aby sme mohli poodkryť vrstvy vizuálnych a zvukových stôp, významových a obsahových rovín. Napokon, aj lietanie je mnohovrstevná téma – niekoho fascinuje, iný má z lietania fóbiu, pre pilota je to práca, pre šamana súčasť magického rituálu. Lietanie vystihuje túžbu človeka po niečom, čo mu nie je biologicky prirodzené – napriek tomu, že nemáme krídla, sme si našli spôsob, ako môžeme vidieť veci z nadhľadu. Poďme však ešte vyššie. Ako by to asi vyzeralo, keby sme preleteli cez čiernu dieru? Čo by nás čakalo za horizontom udalostí, z ktorého neunikne nič – ani hmota, ani svetlo, ani informácia? Výstava umenia nie je vedeckým podujatím, preto si dovoľme nahliadnuť za horizont udalostí – Beyond Event Horizon. Ak sa vrátite, dajte vedieť, čo ste tam videli…

Lubo Mikle sa narodil v Bratislave v roku 1982. V rokoch 2000 – 2006 študoval u prof. Juraja Meliša na Katedre Socha, objekt, inštalácia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Pracuje prevažne s médiom sochy, zvukového objektu a inštalácie. Vo svojej tvorbe spája prvky recyklácie s industriálnymi motívmi, deštrukciu s transformáciou a konštrukciou, jeho sochy majú často monumentálnu mierku. Rád spolupracuje so zvukovými umelcami a s performermi. Žije a tvorí v Bratislave.

Tobias Potočný a.k.a. rbnx sa narodil v Bratislave v roku 1979. Zvukovej tvorbe sa profesionálne venuje od roku 1998. V roku 2009 absolvoval odbor zvuková skladba na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Okrem práce zvukára sa aktívne venuje experimentálnej hudbe. Žije a tvorí v Bratislave.