Feb 10 - March 18, 2022

ján zelinka
Ex post

White & Weiss Gallery otvára 9. februára výstavu prešovského sochára Jána Zelinku. Výstava EX POST v kurátorskom výbere Silvie L. Čúzyovej reflektuje autorovu fascináciu témami ako smrť alebo dočasnosť/pominuteľnosť. Ide o prehliadku najnovšej tvorby, ale zároveň, vďaka kontinuitnému charakteru jeho produkcie, je to výstava bilančná.

Zelinkova tvorba by sa dala identifikovať ako neúnavné hľadanie nového výtvarného jazyka, jazyka, ktorý spolu s hlbokým a hĺbkovým ponorom do tém týkajúcich človeka, telesnosti, vytvára záznamy existencie a pracuje s polaritou prítomnosť/neprítomnosť. Sochár sa invenčne pohybuje medzi kresbou, sochou a objektom, testuje krehkosť a trvanlivosť, vytvára odtlačky, odliatky, stopy a záznamy tela, zaujíma ho pamäť a uchovávanie. EX POST nám predstaví staršie Zelinkove diela – kovové sarkofágy, sadrové plastiky uhynutých zvierat, originálne sochárske portréty, ale aj najnovšiu líniu jeho tvorby „Anonymy“ – papierové objekty/kresby v priestore, ktoré autor chápe ako svoj osobný dialóg s uhynutými zvieratami.

Ján Zelinka (1978) je bytostný sochár. Jeho intenzívna tvorba je na prvé stretnutie nezabudnuteľná a pomerne rýchlo si našla cestu do pozornosti odbornej i laickej verejnosti. Vyštudoval na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach (2002 2008), doktorát získal na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (2012 2017). V roku 2015 bol laureátom Ceny Oskára Čepana za sochársku inštaláciu Dokument. Medzinárodná porota označila jeho tvorivý prístup za „,ohľadávanieʻ posthumánnosti a alternatívnych vízií prírody“. V roku 2016 sa bratislavskému publiku pripomenul pôsobivou intervenciou do Nestex – nestálej expozície gotiky a baroka v Slovenskej národnej galérii. Aj v covidovom roku 2021 absolvoval úctyhodné množstvo výstav v dôležitých galériách (VSG, Košice; GASK, Kutná Hora; GUS, Spišská Nová Ves; Liptovská galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš; Nitrianska galéria, a i.)