Andrej Dúbravský sa narodil 30. júla 1987 v Nových Zámkoch. V rokoch 2004 – 2008 študoval na ŠÚV, v oddelení kameňosochárstva a v rokoch 2008 – 2014 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Bakalárske štúdium absolvoval v 4. Ateliéri prof. Ivana Csudaia. Absolutórium získal v ateliéri prof. Daniela Fischera. V roku 2011 získal druhé miesto v súťaži Maľba 2011 a v nasledujúcom roku v tej istej súťaži prvú cenu. Od roku 2009 aktívne vystavuje nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie, Galérie mesta Bratislava a v početných súkromných zbierkach.

VYBRANÉ DIELA