Maliar, grafik, vysokoškolský pedagóg a hudobník. Narodil sa v roku 1959 v Komárne. Študoval na strednej Škole umeleckého priemyslu v Bratislave úžitkovú fotografiu a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave absolvoval ateliér reštaurovania maľby. Zúčastnil sa na štipendijných pobytoch v Zürichu a vo Viedni u maliara Arnulfa Rainera. Má za sebou desiatky samostatných výstav na Slovensku aj v zahraničí a patrí medzi etablovaných umelcov, ktorých uznávajú ako zberatelia, tak aj odborná verejnosť. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie v Bratislave a v mnohých ďalších galériách po Slovensku, ale aj v Čechách, Maďarsku, či Nemecku. Dvadsať rokov pôsobí zároveň aj ako pedagóg na VŠVU v Bratislave, kde posledných 10 rokov vedie ateliér maľby.

VYBRANÉ DIELA