VLAD YURASHKO – životopis

Životopis YURASHKO VLAD Vybrané diela Výstavy Životopis Mgr. art VLAD YURASHKO1970 narodil sa v Poltave, Ukrajina / born in Poltava, UkraineŽije a pracuje v Banskej Bystrici. / Lives and works in Banská Bystrica, Slovakia.Vzdelania / Education2017 – doktorandské štúdium, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Fakulta výtvarných umení, Katedra maľby (doc. Štefan Balázs, ArtD.)/ postgraduate studies at the Department of Painting, Academy of Arts, Banská Bystrica, SK (Štefan Balázs)1996 – 2002 Štátna akadémia dizajnu a umenia, Charkov, Katedra grafiky (Volodymyr Ševčenko)/ State Academy of Design and Arts, Kharkiv, Department of Graphics (Volodymyr Shevchenko)Samostatné výstavy / Solo Exhibitions2018 No Yesterday/No Tomorrow, (with...

SAMUEL PAUČO – životopis

Životopis PAUČO SAMUEL Vybrané diela Výstavy Životopis Samuel Paučo28. 2. 1986, Zvolen, Slovensko / Slovakiaštúdium / studies:2005 – 2011 Fakulta výtvarných umení VUT v Brne, ateliér prof. Mainera2008 stáž v ateliéri Intermédia Václava Stratila na FaVUakademické pôsobenie / academic career2010 – 2012 odborný asistent na FaVU VUT v Brne (prof. Mainer, prof. Kvíčala)2012 – 2018 odborný asistent na AVU v Prahe (prof. Mainer)ocenenia / awards2018 Mimoriadna cena za najlepší obraz 2018 / Nadácia VÚB2015 Nominácia na cenu ESSL Award / ČR2011 Nominácia na cenu NG3332009 Nominácia na cenu ESSL Award / ČRsamostatné výstavy / solo exhibitions2018 Na konci sveta mierne...

IVONA ŽIRKOVÁ – životopis

Životopis ŽIRKOVÁ IVONA​ Vybrané diela Výstavy Životopis 1978 narodila sa v Martine / born in MartinŽije a pracuje v Martine. / Lives and works in Martin.Štúdium / Studies1994 – 1997 Škola úžitkového výtvarníctva v Bratislave, odbor výstavníctvo (M. Bočkay, M. Meško) / Secondary School of Applied Arts in Bratislava, exhibition design department (M. Bočkay, M. Meško)2001 Akademie výtvarných umění v Praze (ČR), odbor maľba (prof. Z. Beran) / Academy of Fine Arts in Prague (Czech Republic), painting department (prof. Z. Beran)1997 – 2003 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, odbor maľba (prof. D. Fischer) / Academy of Fine Arts and...