21.7.-2.9. 2022

Anything goes when in love
Claude Eigan, Sári Ember, Monika Grabuschnigg, Eliška Konečná

Medzinárodná výstava Anything goes when in love je pomyselnou vizuálnou esejou, ktorá reaguje na témy previazané so vzťahmi, vzájomnou afinitou, sympatiami či antipatiami. Do veľkej miery ironický názov, ktorý by mohol byť podtitulom ktorejkoľvek romantickej komédie zo začiatku tohto storočia, načrtáva, ako môže vyzerať koncepcia vzťahu a čo so sebou prináša. Či už je to banálna príťažlivosť medzi ľuďmi, prirodzená náchylnosť k tomu, čo si myslíme, že potrebujeme, alebo čím ďalej aktuálnejšia náklonnosť k predmetom, ktoré kradnú našu pozornosť, vzťahy môžu byť skvelé a plné optimizmu, ale aj parazitické, toxické a s fatálnymi následkami. Výstava tak určite nie je len romantizujúcou love story. Naznačené idey vzťahov sú ambivalentnou emocionálnou jazdou, sledujúcou spojenia a vzájomné pôsobenia predmetov, ľudí či živočíchov. Prirodzene hovorí o intimite, nevysvetliteľnej príťažlivosti, parazitizme, vedomých či nevedomých závislostiach, prirodzenej gravitácii či zakázanom ovocí.

Kurátorský projekt predstavuje aktuálne smerovanie v tvorbe medzinárodne aktívnych umelcov*kýň – Claude Eigan (Francúzsko, pôsobisko má v Berlíne), Sári Ember (Brazília, pôsobí v Budapešti), Moniky Grabuschnigg (Rakúsko, pôsobí v Berlíne) a Elišky Konečnej (Česko, pôsobí v Prahe). Jednotlivé práce komunikujú témy previazané so vzťahmi priamo, primárne cez štylizované figurálne výjavy, no výraznú časť tvorí autorský symbolizmus, metaforické výjavy či osobné mytológie. Selekcia diel predstavuje súčasnú aktualizáciu tradičných umeleckých techník, ako sú keramika, kresba, textilné či keramické obrazy. Autorské práce, z ktorých väčšina vznikla na podnet výstavy, sú charakteristické formálnymi apropriáciami a následnými ideovými rekontextualizáciami pôvodných predobrazov. Citeľný je návrat k prírode, efemérnym situáciám a organickým materiálom. Sledujeme fascináciu remeslom, radosť z fyzického kontaktu s použitými materiálmi, ktoré jednoznačne kontrastujú s digitalizáciou sveta (a) umenia. Vystavené diela komunikujú univerzálnym jazykom, avšak do veľkej miery sú inšpirované intimitou či osobnými skúsenosťami. Vychádzajú z histórie a mýtov, pričom sú poznačené a spracované princípmi populárnej kultúry. Opäť raz je všetko možné…

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.