12 FEB - 24 APR 2020

VLAD YURASHKO: AZYLANT BOOK

kurátor: Vladimír Beskid

Galéria White & Weiss predstaví na najnovšej výstave tvorbu ukrajinského maliara Vlada Yurashka (1970), absolventa Charkovskej akadémie umení, ktorý od roku 2010 výrazne figuruje aj na medzinárodnej scéne. V súčasnosti žije a tvorí na Slovensku. Výstava prináša do nášho priestoru odlišnú kultúrnu a maliarsku skúsenosť, inú obrazovú ikonografiu, ale aj nezameniteľnú osobnú výpoveď. Yurashko je vyspelý maliar, ktorý prináša prenikavý pohľad na súčasný globalizovaný svet a jeho poruchové „vysielanie“.