8.12.2023 - 19.1. 2024

Svetlana Fialová
Millennial MIsery

Kurátor: Michal Stolárik

White & Weiss Gallery otvára v stredu 6. decembra výstavu talentovanej košickej umelkyne Svetlany Fialovej Millennial Misery. Prináša intenzívny ponor do mysle mladej generácie, do sveta, ktorý je často považovaný za miléniálny maratón plný výziev a otázok. Autorka sa odvážne púšťa do hĺbky súčasného mladého človeka, skúma otázky jeho identity, tlak spoločnosti a nekonečný šum sociálnych médií.

Výstava Millennial Misery komunikuje autorkin prirodzený pozorovací talent a schopnosť prehovárať k ostatným prostredníctvom osobných útrap, pochybností či dojmov. Fialová sa venuje primárne kresliarskym a grafickým technikám a vytvára surové, trpko zábavné a ironicky vážne vizuálne záznamy bezprostredných skúseností. Prirodzene inklinuje k tradičným médiám, no dlhodobo ich podrobuje formálnym aj mediálnym experimentom. Bežné ceruzy, uhlíky a suché pastely dopĺňa nápaditými detskými fúkacími fixkami, kresby vytvára káblami či niťami. Z papiera sa presúva do tapisérií, grafických matríc alebo neónových inštalácií a každým novým projektom aktualizuje poznané hranice.

Výstava Svetlany Fialovej Millennial Misery v kurátorskej koncepcii Michala Stolárika. potrvá do 19. januára 2024.

Svetlana Fialová (1985, Košice) žije a pracuje v Košiciach. Študovala na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach (2008), magisterské štúdium absolvovala na Akadémii výtvarných umení v Prahe (2010) pod vedením doc. Vladimíra Skrepla a doktorandské štúdium na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení (2015) pod vedením prof. Daniela Fischera. Aktuálne pôsobí ako docentka na Fakulte umení v Košiciach v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby pod vedením prof. Petra Rónaia. V roku 2013 sa stala laureátkou súťaže Jerwood Drawing Prize, v rokoch 2012, 2015 a 2020 bola finalistkou súťaže Maľba – Cena Nadácie VÚB, v roku 2011 finalistkou Essl Art Award a Ceny kritiky za mladou malbu. Fialová absolvovala ročnú stáž v londýnskej Red Gallery a rezidenciu v Youkobo Art Space v Tokiu (2018 – 2019). Samostatne vystavovala napríklad v Paríži, Viedni, Prahe, Trnave, Bratislave či Košiciach. V roku 2021 vydala svoju prvú rozsiahlu monografiu.

Výstavný program galérie v roku 2023 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Foto: isonative