Detail diela

088
Vincent Hložník (1919)

Na poli
Na poli
Technika: olej na kartóne
Rozmery: 42 x 55 cm
Podpis: signované vpredu V. Hložník
Datácia: okolo 1947
Rámovanie: rámovaný

Aukcia súčasného umenia
16 Nov -
Kempinski hotel River Park, Bratislava

Vyvolávacia cena: 4500 €
Vydražená cena: 6000 €

Dalšie informácie o autorovi:

Vincent Hložník bol významným slovenským maliarom, grafikom, ilustrátorom, sochárom, výborným kresliarom, výtvarným pedagógom. Narodil na v roku 1919 na území prvej Československej republiky (dnešné Slovensko).  V rokoch 1937 – 1942 študoval na Uměleckoprůmyslovej škole v Prahe, kde obhájil aj diplomovú prácu. V Prahe bol členom miestneho umeleckého spolku Mánes (1945 – 1949) a aktívne sa zapájal do výtvarného života spolu s ostatnými slovenskými študentami. V rokoch 1952 – 1972 pedagogicky pôsobil na novozaloženej Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v období rokov 1960 – 1964 tu zastával funkciu rektora. Po období politického uvoľnenia v 60-tych rokoch a pri návrate tlaku komunisteického režimu (tzv. normalizácie), bol v roku 1972 nútený pedagogickú prax opustiť a začal pôsobiť ako umelec vo voľnom povolaní. V tomto období sa venoval tvorbe grafických listov, knižným ilustráciám a realizáciám do architektúry ako väčšina umeleckých kolegov, ktorých postihol podobný osud. Pre vojnové roky jeho tvorby je typická táto expresia ako v maľbe, tak aj v grafických listoch. V maliarskom prejave je charakteristická zemitá farebná škála, odzrkadľujúca temnotu vojnových rokov,  ako aj témy, ktoré sa zameriavajú na symbolické znázornenie osamoteného človeka v podobe smutného klauna, cirkusovej osoby, biblického námetu prevedeného do civilnéj scény vyjadrujúcej nehostinnosť situácie a osamotenie v konaní. Od polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia je typickým pre jeho tvorbu vplyv tzv. novej figurácie. Charakteristickou pre Vincenta Hložníka je forma figurálnej maľby, kde obsedantne spracováva nelichotivé sociálne a historické sitácie.  O pozoruhodnosti Hložníkovej tvorby svedčia aj početné zahraničné a domáce ocenenia ešte za jeho života, napríklad roku 1958 mu bola udelená Cena David Bright Foundation na XXIX. Bienále výtvarného umenia v Benátkach za cyklus grafických listov Agónia vojny a knižné ilustrácie, či Grand Prix vyhradená pre zahraničných účastníkov na I. bienále grafiky vo Varne.

Diela Vincenta Hložníka sú zastúpené vo všetkých mienkotvorných inštitúciách na Slovensku, v Národnej galérii v Prahe, ale aj v súkromných zbierkach. Stála zbierka jeho diel je verejnosti prístupná v Považskej galérii umenia v Žiline (Slovenská rep.) od roku 2009.