Kurátor: Michal Stolárik

Výstavný projekt sa zameriava na princíp vizuálnych a ideových de(/re)konštrukcií a deformácií s typickým prelínaním odlišných vizuálnych foriem a ideových zdrojov. Pre tvorbu vybraných autorov a autoriek je príznačný kolážovitý prístup (nie však v tradičnom ponímaní média koláže, skôr v zmysle selektovania prvkov z rozličných kontextov a spájania ich do nových foriem), práca a privlastňovanie cudzích a nájdených materiálov. Pre ich prácu nie je dôležité médium, vizuálny jazyk či konštantne ucelený umelecký program. (Všetko je možné!) Stierajú pravidlá a inštitucionálne hranice. 


Podtitul výstavy Techno ed. reaguje na témy z aktuálneho digitálneho sveta, ktoré nás obklopujú – sociálne siete, novodobé influencerstvá, smartfóny, umelá inteligencia či technologizácia umenia. Vybraní autori a autorky pracujú s tradičnými médiami (maľba, objekt, inštalácia), avšak nové technológie a ozveny chladného digitálneho priestoru sú priamou súčasťou ich ideovo navrstvených prác. Na jednom mieste sa prirodzene stretávajú záblesky populárnej kultúry, novodobých relikvií, digitalizácie či osobnej (pseudo) mytológie. Intímne príbehy sú kamuflované univerzálnym jazykom súčasného umenia a všeobecné témy sa zdajú byť až prekvapivo osobné. Vysoké umenie kontrastuje s cieleným použitím gýča, abstraktné výjavy bojujú o pozornosť s figurálnymi, online svet sa mieša s tým fyzickým.