kurátorka: Martina Šviková

 

Samuel Paučo je mladý slovenský umělec, v jehož monumentálně působících malbách se spojuje intuitivně emocionální, expresivní rukopis s konceptuálním přístupem k malířskému médiu. Pro jeho tvorbu je důležitý samotný proces malby, spočívající především v dynamickém vrstvení a prolínání abstraktních forem a fragmentů referujících k předmětnému světu. Malbu ale ohledává také v trojrozměrných objektech, jimiž tematizuje jednotlivé složky tradičního obrazového média (často vznikají například spojením několika obrazů či jejich výřezů obrazovou plochou k sobě, takže vlastní malba zůstává skryta).

Absolvoval v Ateliér malby Martina Mainera na FaVU VUT v Brně (2005–2011), na téže škole prošel i stáží v Ateliéru intermédia Václava Stratila. V letech 2010–2012 působil na FaVU jako odborný asistent (v ateliérech Martina Mainera a Petra Kvíčaly) a v letech 2012–2018 jako odborný asistent Ateliéru malířství Martina Mainera na AVU v Praze. Od roku 2004 se intenzivně věnuje také hudbě; v současnosti jako kytarista spolu s houslistou Alexejem Asalamasem tvoří formaci Swing Pigs. Samostatně vystavuje od roku 2007. Výstava ve White & Weiss Gallery je Paučovou vůbec první samostatnou výstavou na Slovensku. Získal řadu ocenění – naposledy byla jeho tvorba oceněna v prestižní slovenské soutěži Maľba 2018, v letech 2009 a 2015 byl nominován na cenu ESSL Award a v roce 2011 na cenu NG333. Je zastoupen v soukromých sbírkách na Slovensku, v České republice, v Německu, Rakousku, Británii a v Srbsku. Dlouhodobě žije a tvoří v Brně a v Praze.