White & Weiss

White & Weiss je spoločnosť založená v roku 2010, zaoberá predajom moderného a súčasného umenia zo strednej Európy, najmä z územia Českej a Slovenskej republiky. Zakladateľom je zberateľ, spisovateľ, dramatik Pavol Weiss. V roku 2015 spoločnosť otvorila internetový predaj umenia s celosvetovým záberom online predaja, doručovania. Taktiež poskytuje služby privátneho/neverejného predaja diel. Svojim klientom poskytuje služby v katalogizovaní, dokumentovaní a celkovom spracovaní zbierok. White & Weiss poskytuje aj poradenstvo pri kúpe a predaji umeleckých diel.

White & Weiss spolupracuje s privátnymi bankovými inštitúciami na budovaní povedomia klientov o výtvarnom a vizuálnom umení a o výhodách jeho kapitalizovania. White & Weiss sa zároveň sústreďuje na vydávanie a predaju umenovedných publikácií, podporu vydávania monografických katalógov autorov. Niektoré autorské monografie aj sama produkovala a vydala.

White & Weiss svojou činnosťou prepája veľké zbierkotvorné inštitúcie a múzeá so súkromnými vlastníkmi diel, pri zapožičiavaní diel na výstavy a kooperuje pri poskytovaní fotografických reprodukcií umeleckých diel.

White & Weiss Contemporary Art Gallery otvorila v septembri 2016 svoju prvú kamennú galériu v BRATISLAVE na GRÖSSLINGOVEJ ul. 50. Galéria sa profesionálne venuje prezentácii, predaju vyššej a strednej generácie umelcov. White & Weiss Contemporary Art Gallery sa zameriava aj na spravovanie významných pozostnalostných zbierok umenia umelcov či rodinných dedičstiev.