Galéria Kontaktujte poradcu

About artist

Noir (Rai Escalé & Miloš Kopták) Miroir (2007)

Miloš Kopták a Španiel Rai Escalé tvoria od roku 2007 autorskú maliarsku dvojicu. Svoju spoluprácu nazvali Miroir Noir – Čiernym zrkadlom, ako odvolávku na legendu o čiernom zrkadle, do ktorého maliari 17. storočia hľadeli, keď chceli oddychovať po náročnej maliarskej práci. Zároveň je aj vysvetľujúcim odkazom na ich spoločnú estetiku, ktorú si vytvorili. Siaha ku koreňom veľkých maliarov Goyu, Murilla, Velasqueza a funguje ako dialóg s veľkými maliarmi histórie prostredníctvom používania expresívnej, „dark maľby“. Témy, ktoré vo svojej tvorbe otvárajú, majú vždy realistický základ v aktuálnych spoločenských témach. Miroir Noir radi otvárajú tému opakovanej obradnosti a inscenovanej osobnej čistoty, ako určitého verejného spoločenského aktu.

Buy art online

Loading ...