2 MAY 2020 - 12 JUN 2020

PETER CVIK: FLOW

kurátorka: Zora Rusínová

Po krátkej nútenej prestávke predstavuje galéria White & Weiss výber z tvorby Petra Cvika (1985), výrazného súčasného maliara mladšej generácie, finalistu niekoľkých ročníkov súťaže Maľba VÚB . V doposiaľ nevystavených prácach zo série TOK sa sústreďuje na krajinomaľbu a spracováva v nich vizuálne dojmy zo svojich ciest. Výstava potrvá do 12. júna.

Názov výstavy nie je náhodný. Jednotlivé obrazy majú v zásade časopriestorový zberný charakter. Cvik sa usiluje o vytváranie nových „syntetizovaných“ realít, ktoré evokujú videné (svetlo, tieň, priestorová hĺbka), zároveň tento prístup narúša maliarskymi intervenciami a gestami. Vďaka tomu sú jednotlivé scenérie predchnuté nervnou atmosférou pohybu a rytmom navzájom sa prenikajúcich plôch a spontánnych úderov štetca a expresívnych, najmä diagonálnych dráh, ktoré niekedy do seba narážajú, krížia sa či prestupujú.

V doposiaľ nevystavených prácach zo série TOK sa sústreďuje na krajinomaľbu a jej prostredníctvom spracováva vizuálne dojmy zo svojich ciest. Cvik sa však už zámerne vyhýba digitálnemu softvéru i fotografii, ktoré pôvodne pri konštrukcii obrazu krajiny používal. Rovnako vypúšťa aj materiálové intervencie do plochy sieťkami, oddáva sa iba farbe a užíva si čisto maliarske postupy.