17 JúN - 24 JúL 2020

PATRÍCIA KOYŠOVÁ

kurátor: Michal Stolárik

Samostatný výstavný projekt CATCH ME IF YOU CAN predstavuje najnovšiu tvorbu Patrície Koyšovej, ktorá sa ako jedna z mála slovenských výtvarníčok v rámci svojho umeleckého programu bez výraznejších odklonov plnohodnotne venuje abstraktnej maľbe. Hnacím motorom tvorby absolventky 4. ateliéru na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení je neúnavné skúmanie technologických možností a rozličných maliarskych techník, procesov a alternatív vedúcich k vzniku maliarskeho obrazu. V ostatných rokoch úspešne kľučkuje v kontextoch prísnej abstrakcie, ktorá presahuje do iluzívnych a asociačných výjavov.

Na výstave predstavuje najnovšiu sériu prác, v ktorých aplikovala nadobudnuté maliarskej princípy a skúsenosti a zároveň ich aktualizovala o nové technologické postupy posúvajúce jej tvorbu ďalej. Na prvý pohľad je zrejmé, že je fascinovaná výrazným odtieňom kobaltovej modrej v kontrastnej kombinácii s čiernou a bielou. Na obrazoch využíva princípy a formálne kvality expresívneho abstraktného pohybu, maľby alla prima, automatizmu a istej (bližšie nedefinovanej) časovej limitácie. Výsledkom sú dynamické kompozície, ktoré nemajú jeden hlavný fokálny bod. Zo strany na stranu sledujeme veľké množstvo úzkych akrylových línií, ktoré rozvibrujú náš vnútorný pokoj.

Aktuálne obrazy Koyšová ešte stále vytvára tlakom vzduchu z kompresora a ofukovacích pištolí, avšak výsledok je odlišný. V porovnaní so staršími prácami sú jednotlivé kompozície jednoduchšie, pôsobia chaotickejšie a menej vycibrene. Obrazy sú živé, punkové, surové a hravé. Menej estetizácie a pomyselných komerčných krás im svedčí. Farba, plátno, ľahkosť pohybu a čistá radosť z maľovania. Kompozície vytvára skladaním jednotlivých vrstiev, pričom jej nerobí problém „resetovať“ ich jedným (ne)uváženým pohybom maliarskou stierkou. Aj výrazné tenké abstraktné línie (sprevádzané charakteristickou surovou štruktúrou prskancov) sú výsledkom zámerne nesprávneho nastavenia kompresora. Práve takéto organické momenty úspešne rozvíjajú jej originálny autorský program a prístup k médiu abstraktnej maľby. (Keep on trying!)

” Želám si vniesť do dnešného diskurzu ovplyvneného virtualitou a hyperrýchlosťou kus autentického zážitku, kúsok divákovej imaginácie. Maľba obsadzuje v súčasnej dobe svoje autonómne územie. Práve vo veku plnom virtuálnosti, mediálnej únavy a vizuálneho presýtenia, sa stáva pre nás dôležité to, čo si nárokuje na vlastný priestor a čas. V mojom výtvarnom programe ide o maliarsky výskum nezobrazujúcej abstraktnej maľby. Maľby, ktorá má snahu divákovi priniesť moment pozastavenia sa, rozvoj jeho vlastnej imaginácie. Maľby, ktorá expanduje do priestoru v podobe enviromentu, kedy sa samotný divák stáva dôležitou súčasťou diela. “ Patrícia KOYŠOVÁ