29.7. - 1.9. 2023, vernisáž 28.7. o 18.00

Oksana Sadovenko
Kasha Potrohosh
Taia Kolesnyk

Odborný garant: Rastislav Sedlačík

Výstava troch ukrajinských študentiek v priestoroch galérie White & Weiss je spontánnou iniciatívou galeristky Zuzany Weissovej, ktorá vzišla z návštev semestrálnych študentských prieskumov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. V postpandemickom období sa prieskumy opätovne začali konať v čase prebiehajúceho, intenzívne prežívaného a vnímaného vojenského konfliktu na Ukrajine. Tvorba autoriek, dialóg s pedagogickým vedením ateliéru 3EAM a galeristkou nás podnietili k spolupráci a k vytvoreniu voľnej participatívnej kooperácie medzi autorkami, Katedrou maliarstva VŠVU a galériou White & Weiss. Projekt predstavuje tri autorky, Oksanu Sadovenko, Kashu Potrohosh a Taiu Kolesnyk, vo voľnej multimediálnej inštalácii pozostávajúcej z ich najnovších malieb, kresieb a objektov.
 

Oksana Sadovenko momentálne študuje na magisterskom stupni na Katedre maliarstva VŠVU v ateliéri 3EAM (Tretí expandovaný ateliér maľby), ktorý vedie Mgr. art. Rastislav Sedlačík, ArtD. spolu s Mgr. art. Matejom Fabianom, ArtD.Oksana Sadovenko nastúpila do ateliéru 3EAM minulý rok. Prijímacím konaním prešla s autentickou témou, ktorej hlavným hrdinom je holubica/holub. Priniesla si ju ešte z Kyjeva v podobe viacerých realizácií od galerijných až po streetartové. Tieto východiská rozvíja aj v našom priestore. Slovenskú výtvarnú scénu pozná, rovnako ako projekty a autorov, ktorí sa obdobnému tematickému spektru venujú. Toto ju nijakým spôsobom nezastavilo a naďalej prekračuje výtvarné mediálne limity. Jej mediálny rozsah vedie od maliarskych realizácii s výrazným expresívnym prejavom a textovým komentárom priamo v maľbe cez objekt až k expandovanej maliarskej inštalácii a environmentu dopĺňaných zvukovou stopou.

Kasha Potrohosh je čerstvou absolventkou Katedry intermédií VŠVU v Ateliéri priestorových komunikácií u Antona Čierneho a Jaroslava Kyšu). Kasha Potrohosh sa pohybuje na scéne najdlhšie a na VŠVU patrila medzi študentky so širokým mediálnym záberom, zvedavosťou, fluidným prístupom a testovaním jednotlivých výtvarných disciplín. Prvýkrát na seba upútala v Ateliéri mal+by, ktorý vedie Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD., kde v spolupráci s Paulou Gogolou realizovali procesuálnu maľbu s následným časozberným výstupom. Jej mediálna neviazanosť je svojím spôsobom výrazne aktuálnym typom súčasnej umelkyne, nefixovanej na formálno-mediálne limity. Svojou stratégiou „find a topic & no fear & let‘s try & explore & realize“ uchopuje a hybridizuje pestrú škálu tém od politických, environmentálnych, feministických až k magickým praktikám slovenských, ale aj ukrajinských lokalít. Jej aktivity začínajú výrazne rezonovať v širokej škále umeleckých počinov, smerujúcich až k performatívnym a hudobným realizáciám v galerijnom, ako i v negalerijnom prostredí. Vnímam ju ako silnú umeleckú osobnosť, ktorá svojimi spoluprácami nielen autorsky, ale aj ľudsky pozitívne ovplyvňuje celú výtvarnú scénu.

Taia Kolesnyk je aktuálne absolventkou Prípravného ateliéru 2, ktorý vedú Mgr. art. Michal Černušák, Mgr. art. Dominik Hlinka a Mgr. art. Matej Fabian. V ďalšom akademickom roku nastúpi do jedného z troch ateliérov na Katedre maliarstva.Taia Kolesnyk je najmladšou z vystavujúcich, pôvodom je z Mariupolu a prechádzala zrejme najťažším aklimatizačným procesom. Podarilo sa jej ho však prekonať, čoho dôkazom je aj jej účasť na tomto projekte, ktorý vznikol vzájomnou väzbou a priateľstvom s Kashou a Oksanou. Jej figuratívne maľby z posledného prieskumu možno na letmý pohľad pôsobia ako pankové módne kreácie od Vivienne Westwood, sú to však maľby postáv utečencov, ktorí v poslednom momente pred útekom ako ochranu na ceste do bezpečia na seba navlečú rôzne šatstvo. Silu jej malieb dopĺňa podklad – nosič, ktorým je okrem plátna aj nájdená preglejka či doska z odpadu.

Schopnosť autoriek viesť dialóg s novým prostredím, v novej krajine, je podstatná, napriek ťažkej životnej situácii a počiatočnej jazykovej bariére, ktorá je pri všetkých troch už minulosťou. Umenie má v tomto smere výhodu, že sa nemusí vtesnať vo svojej výpovedi do jazyka, kultúrneho kontextu, prostredia krajiny, pretože jeho jazyk je univerzálny.
 
VŠVU poskytuje všetkým trom vhodné, tolerantné prostredie na rozvíjanie ich tvorivého potenciálu, pridáva ľudský prístup a empatiu. Táto pozitívne pôsobí aj na ostatných študentov a vzájomne ich obohacuje. Oksana, Kasha a Taia sú umelkyne so silnou výpoveďou, ktorá je podnietená ich vlastnou empirickou skúsenosťou s nezmyselnosťou vojny vedenej Ruskom na Ukrajine, ktorá priamo i podprahovo vstupuje do ich diel.
 
Galerijné prázdniny a.k.a. „uhorkový“ či letný termín v umeleckej prevádzke sú dlhodobo minulosťou. Umenie nemá prázdniny ani leto. Európa sa po vpáde Rusov na Ukrajinu zmenila, abstrakcia vojnovej hrozby sa zmenila na dennodennú skúsenosť, o ktorej sme si mysleli, že sa nás netýka.
 
Rastislav Sedlačík
Matej Fabián
 
Poster: Lilla Gomboš