7.9. - 13.10. 2023

Milan Houser: level

Kurátor: Vladimír Beskid

Milan Houser sa dlhodobo venuje abstraktnej maľbe prelínajúcej sa s objektovou tvorbou. Jeho prístup charakterizuje skúmanie všetkých základných materiálových zložiek obrazu ako plátno, rám obrazu, farba a spôsoby jej nanášania na podklad. Podrobuje ich fyzikálnym a chemickým experimentom, ktoré tematizujú samotný obraz v jeho materiálovej a objektovej podstate. Jeho vzťah k maľbe je špecificky „nemaliarsky“: dlhodobo používa priemyselné materiály a technológie. Neustále zdokonaľuje relatívne úzky okruh vybraných formálnych postupov, v poslednom čase používa farbený lak, ktorý si dáva špeciálne vyrábať a primiešava doň pigmenty, farbivá a kovy. Pracuje vo veľkých nenaratívnych sériách, v ktorých sa snaží obsiahnuť a zdokonaliť všetky skúmané formálne postupy. Experimentuje s optickými vlastnosťami použitého materiálu, niektoré obrazy napríklad v noci svetielkujú, vytvárajú takmer klamlivú optickú hĺbku alebo rozmanito vystupujú z plátna.  Ústrednou témou jeho tvorby je nielen fascinácia vybranými fyzikálnymi vlastnosťami materiálneho sveta, ale aj možnosťami jeho videnia a vnímania. Okrem maľby sa venuje aj objektovej tvorbe a je autorom trvalých i dočasných realizácií vo verejnom priestore. V súčasnosti rozširuje spektrum používaných médií o sklenenú plastiku či grafické listy.

Základom výstavy LEVEL je aktuálna séria maliarskych diel pod názvom Zrkadlá/Mirrors z roku 2022. Tieto maliarske vaňovité objekty prinášajú novú rovinu maľby, fenoménu zrkadlenia a manifestácie farby v priestore. Nosnej sérii Mirrors sekundujú dostredivé kruhové formáty – „oči“ maľby. Ide o monochrómne obrazové polia, ktoré vznikajú pridávaním rozličných kovových častíc do farebných lakov. Ich „alergickou“ reakciou vznikajú vlastné textúry a faktúry obrazu. Výstava potrvá do 13. októbra.

Milan Houser (1971) Pôsobí ako pedagóg na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne, kde vedie Kabinet tradičných médií. Je zastúpený v českých a zahraničných verejných a súkromných zbierkach, napríklad v Zbierke súčasného a moderného umenia Národnej galérie Praha, v zbierke GJK v Trnave, Múzea mesta Brna a ďalších.


Výstavný program galérie v roku 2023 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.