23 SEP - 11 NOV 2016

MICHAL GABRIEL: JOGÍNKY

Share on facebook

Michal Gabriel (1960) je umelcom, ktorého meno je v súčasnosti späté predovšetkým s tradičným figurálnym sochárstvom. Autor vytvára sochárske objekty, ktorých podstata je klasická. Prvé práce Michala Gabriela sa vyznačujú buď expresívnou energickou stavbou foriem alebo štylizáciou, ktorá vypovedá o obdive k starovekým sochárskym kultúram Mezopotámie a Egypta. V jeho tvorbe od začiatku vnímame charakteristický vzťah k archetypom, prírode a mystike. Je zakladajúcim členom skupiny Tvrdohlavých, ktorá sa nezmazateľne zapísala do dejín českého výtvarného umenia. Spojila generačne spriaznených absolventov, ktorí sa slobodne vyjadrovali v čase neslobody, ale nechceli byť súčasťou undergroundu. Ich rozmanité tvorivé prístupy sa stretli vo vnútornom naladení na svet mýtov a symbolov, spájal ich aj vzťah k talianskej neoavantgarde a nemeckému neoexpresionizmu.
Michal Gabriel stále hľadá zrozumiteľnú formu zachytenia priestorových vzťahov využívaním štruktúry diel z prírodnín. Ľudské aj zvieracie figúry sú modelované v značne štylizovanej podobe a odlievané unikátnym autorským postupom, ktorý je chránený patentom. Ide o technológiu spracovania umelej živice so štruktúrou škrupiniek z vlašských a búrskych orechov, žaluďových čiapočiek, broskyňových kôstiek a ďalších prírodnín. Štruktúra nie je len dekoratívnym prvkom, ale aj záplavou zdanlivo rovnakých tvarov, tie však nie sú identické, ako to u prírodnín býva. Socha je tak sprostredkovane obohatená o poriadok blízky prírode.
Autor vytvoril niekoľko cyklov sôch so štruktúrou z prírodnín: sedemčlenná svorka zvierat, deväť dravcov, päť žralokov, štyri kone, trinásť mužov – hráčov a päť ženských postáv v joga pozíciach. Sochy sú zároveň riešené ako individuálne objekty a môžu pôsobiť nezávisle, zároveň sa môžu prepájať do celkov či voľných súsoší.
Michal Gabriel tvorí objekty klasickými sochárskymi postupmi, ale zároveň sa intenzívne zameriava na objavovanie nových možností a spôsobov sochárskej práce. Na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne založil štúdio digitálneho sochárstva, ktoré sa venuje využívaniu 3 D technológiám, ktoré umožňujú pracovať s tvarom bez závislosti na materiáli. Technológie sú nielen nástrojom, ale zasahujú do samotnej úvahy o podstate diela a vedú k vytvoreniu doposiaľ nepredstaviteľných sôch. Autor pritom zachováva kontinuitu s predchádzajúcou tvorbou. Či už Michal Gabriel pracuje rokmi overenými sochárskymi metódami, alebo využíva najnovšie technologické výdobytky, vždy usiluje o zachytenie obsahu, ktorý pretrváva a je naveky zakódovaný v behu sveta. Sochy Michala Gabriela sebavedomo vypovedajú o čase, ktorý už bol, ako aj o čase, ktorý len nastane.

MICHAL GABRIEL sa narodil v roku 1960 v Prahe. Študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Prahe na Žižkove a potom sochárstvo na Akadémii výtvarných umení v Prahe. V roku 1987 založil výtvarnú skupinu Tvrdohlaví, ktorá oficiálne pôsobila do roku 1991. V roku 1995 získal prestížnu cenu J. Chalupeckého. Od roku 1998 vedie Ateliér Sochárstva I. na FaVU VUT v Brne. V roku 2001 bol menovaný profesorom. Michal Gabriel je neprehliadnuteľnou osobnosťou medzi českými sochármi, vo svojej tvorbe dlhodobo sleduje interakciu medzi objektom a prostredím, v ktorom je objekt dočasne alebo trvalo inštalovaný. Mnohé jeho diela voľnej tvorby sú ikonickými ukážkami umenia svojej doby. Zásadne vstupuje aj do verejného priestoru, realizoval napríklad monumetnálny vstup do Veľtržného paláca v Prahe, pre Václava Havla vytvoril sochu okrídleného leoparda nad vchodom do Kancelárie prezidenta republiky na Pražskom hrade, súsošie štyroch koní pre káskádu v Dejviciach, interiér pavilónu indonézskej džungle v Pražskej ZOO, sochu Pegasa na Barrandove, alebo súsošie Svorka pred spoločenským centrom v Trutnove.