23.3. - 5.5. 2023

Martin Skalický: Inner Drapery

Kurátorka: Martina Mrázová

V efemérnej súčasnosti, keď sa väčšina nášho života odohráva v nehmotnom svete sociálnych sietí, strácajú informácie o civilizácii a kultúre zakódované v starovekých sochárskych formách svoju pôvodnú platnosť. Martin Skalický využíva práve takéto fragmenty minulosti, ktoré prostredníctvom materiálového experimentu a riadenej náhody napĺňa novým morfologickým a sémantickým obsahom. Výstava Vnútorná drapéria predstavuje Skalického aktuálnu tvorbu, založenú na kombinácii mäkkých, prevažne textilných materiálov a sochárskych foriem bežne používaných v reštaurátorskej praxi pri vytváraní odliatkov. Amorfné materiály fixované živicou preberajú len hrubé črty formy a pomocou bohatých textúr lámu tvar sochy dovnútra. Z materiálov a foriem považovaných za nepotrebné alebo odpadové Skalický vytvára pôsobivé parafrázy, ktoré s pôvodným predmetom súvisia len voľne, ako nejasná spomienka. Jeho tvorba, ktorá sa v posledných rokoch prelieva aj do iných materiálov, ako papier, kartón a sklo, prirodzene spája duchovné hodnoty s ironickým nadhľadom a spoločenskou kritikou.

Martin Skalický (1976) absolvoval Ateliér figurálneho sochárstva Michala Gabriela na VUT v Brne (2000 – 2007) s ročnou stážou v Ateliéri celoplošného sochárstva Kurta Gebauera na pražskej AVU (2003 – 2004). Východiskom jeho tvorby je figurálne sochárstvo, ktorého možnosti skúma prostredníctvom netradičných materiálov a apropriácie foriem. V jeho tvorbe sa dlhodobo prejavuje osobitý záujem o využitie textilu. Vystavoval v pražských galériách Meetfactory, The Chemistry Gallery, Nová galéria, ProLuka, Dominikánsky kláštor sv. Jiljí či v Moravskej galérii v Brne. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach Moravskej galérie v Brne, Galérie moderného umenia v Roudnici nad Labem a v mnohých súkromných zbierkach v Českej republike i v zahraničí. Žije a tvorí vo Veverských Kníniciach pri Brne.