Katarína janečková walshe

Katarína Janečková Walshe sa narodila v roku 1988 v Bratislave. V období rokov 2007 až 2013 študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde získala magisterský titul v odbore maľba v ateliéri Ivana Csudaia. Aktuálne pôsobí v Corpus Christi v Texase a New Yorku.  Jej maliarska (živelná) tvorba od začiatku zobrazuje vzťah medzi ženou a mužom, stereotypy rodových rolí či úlohu sexuality v súčasnom svete. Medveď ako symbol mužskej potencie sa stal jej autorskou značkou.  Mimo Slovenska ju zastupujú galérie Dittrich & Schlechtriem v Berlíne (DE), Alan Avery Art Company v Atlante (USA), Galleria Richter Fine Art v Ríme (IT) a Althuis Hofland Fine Arts v Amsterdame (NL). V roku 2021 pripravuje ešte výstavy v Taipei, Atlante, Šanghaji a Ríme.

VYBRANÉ DIELA