24.3. - 29.4. 2022

Josef Bolf
Division by Zero
hosť: Radek Brousil
kurátor: Michal Stolárik

Výstavný projekt Division by Zero predstavuje aktuálne smerovanie a nové zvraty v dynamicky sa vyvíjajúcej tvorbe českého vizuálneho umelca Josefa Bolfa (1971, Praha), ktorý pôsobí na výtvarnej scéne od konca deväťdesiatych rokov. Vyjadruje sa primárne maľbou – prirodzene poučenou a ovplyvnenou kresbou, grafikou či minulými presahmi do animácie, filmu a keramiky.

S jeho dielami sú späté signifikantné emócie ponárajúce sa do útrob smútku, nostalgie, melanchólie či bližšie nešpecifikovaných úzkostí. Autorov prirodzený výber pocitov (z menej populárnej strany Mesiaca) vychádza z detských spomienok, osobných zážitkov či výňatkov z populárnej kultúry.

Debutová samostatná výstava Josefa Bolfa na Slovensku prezentuje výber z jeho maliarskej tvorby, na ktorej pracoval od minulého roka. Už na prvý pohľad je zrejmé, že napriek povedomým vnemom, atmosfére či farebnosti sa pozeráme na vykročenie do nového a ešte neprebádaného prostredia. Autor cielene opúšťa svoju komfortnú zónu a prináša nové témy a formálne transformácie.

Výstava prináša aj premiérové uvedenie autorskej kolaborácie s českým vizuálnym umelcom Radkom Brousilom (1981, Nitra), ktorý vytvoril sériu typografických keramických objektov. Originálna spolupráca medzi Brousilom a Bolfom celý výstavný projekt dynamizuje a zároveň kotví v prostredí pohnutej reality a snovej atmosféry.