04 DEC - 07 FEB 2020

Žirková Ivona

Galéria White & Weiss otvára 4. decembra výstavu Ivony Žirkovej „Príťažlivosť“. V kurátorskej koncepcii Mariana Meška predstaví veľkoplošné maľby, ktoré odrážajú jej vášeň pre prírodu a schopnosť interpretovať túto inšpiračnú energiu vo svojej tvorbe. Výstava potrvá do 24. januára 2020.

Krajina v naturálnej podobe so svojimi prirodzenými premenami poskytuje Žirkovej nekonečné interpretačné možnosti. Raz maľuje takmer hyperrealistickým spôsobom štrukturálnu skladbu lesného porastu, aby v inom diele motív posunula do takmer hypnoticky snovej roviny, a vzápätí nás opticky priťahuje pulzujúcou alebo rotujúcou dynamikou. Ona sama svoje diela chápe dotykové. Môžu existovať osamelo, v príbuzenskej sérii alebo v kontrastnom zoskupení. Podobne ako všetko živé.

Ivona Žirková priznáva podnecujúcu silu prírodného prostredia a jeho podstatný vplyv na jej tvorivosť: ,,Vo svojich maľbách sa vždy snažím o zachytenie okamihu, svetla, atmosféry, zachytenie pocitu, ktorý prežívam keď som v prostredí, ktoré mi je dôverne blízke, teda v prírode. Dôležitý je pre mňa pocit z toho okamihu a následný posun, jeho ozvláštnenie v maľbe rozostretím alebo pootočením reality.“

V diele Ivony Žirkovej pozorujeme vzdialený príbuzenský vzťah k tvorbe Gerharda Richtera; napriek jasným formálnym rozdielom majú čosi spoločné. U oboch je tvorivé prelínanie medzi fotorealistickým prepisom skutočnosti cez vyložene geometrizujúci maliarsky prejav až po čistokrvnú abstrakciu dlhodobým výtvarným programom.