27.10.- 9.12. 2022

Ivana Lomová: Vydat se jinudy

White & Weiss Gallery na najnovšej výstave s názvom Vydat se jinudy predstavuje jednu z najosobitejších českých maliarok súčasnosti Ivanu Lomovú (1959). Charakteristickým prvkom jej tvorby je práca v tematických cykloch. Kurátorka Pavlína Bartoňová vybrala diela zo série Pasažieri, Galéria, Praha a Interiéry, ktoré Lomová vytvorila za posledné desaťročie. Výstava potrvá do 9. decembra.

Obrazy Ivany Lomovej nie sú iba realistickým otlačkom vonkajšieho sveta. Sú ako sen, ktorý práve žijeme v bdelom stave. Neupozorňuje nás na romantickú krajinu, ale na civilnosť každodenného života mestského človeka. Jej obrazy zachytávajú nostalgiu a tieseň, ako aj dezilúziu z dnešnej doby a stratu našej schopnosti vnímať krásu jednoduchých vecí. Jej maľby navodzujú atmosféru podobnú tej v pasáži knihy Cudzinec Alberta Camusa – je nedeľa, ľudia idú na výlet a vy zostávate sami. Neštuduje pohyb, ale zastavenie v čase. Vychutnať si ticho je pre autorku aj pre život samotný nesmierne dôležité. Tvorba Ivany Lomovej je priama. Nepoužíva skratku, nezahaľuje sa oparom konceptu, neodvoláva sa na nemožnosť komunikácie. Maľuje tradičným spôsobom, olejom na plátno. Olej používa práve preto, že schne pomaly. Autorka si sama pripravuje aj podklad – naťahuje plátno na rámy a šepsuje. Plynutie času a čaro okamihu sú pre ňu kľúčové či už v samotnom procese maľby, alebo vo výsledných obrazoch.

Ivana Lomová vyštudovala Fakultu architektúry na Českom vysokom učení technickom v Prahe, architektúre sa však nevenovala. Ilustrovala viac než 25 kníh, najmä pre deti, a venovala sa aj animovanému filmu. Od začiatku 90. rokov sa venuje už len maľbe. Diela Ivany Lomovej sú zastúpené okrem iného v Galérii Klatovy, Alšovej juhočeskej galérii a v súkromných zbierkach v Českej republike a v zahraničí. Žije a pracuje v Prahe.