27 apr - 4 june 2021

ERIK binder: Z plota sveta

Galéria White & Weiss predstavuje najnovšiu tvorbu Erika Bindera, výtvarníka, pri ktorom musíme s istým zadosťučinením konštatovať, že dielo a autor sú neoddeliteľné nádoby. Výstava „Z plota sveta“ predstavuje ostatné 2 roky jeho tvorby a už samotná inštalácia potvrdí, že Binder nemá rád stereotyp. Diela pracujú s priestorom, visia zo stropu, lemujú rohy, križujú sa, svietia, musíme ich obchádzať a komunikovať s nimi. Iste, nie je to žiadne nóvum, ale skôr potvrdenie toho, čo je o Binderovi a jeho tvorbe už známe. Erik Binder je plodom autorského prístupu, ktorý sám vytvára. Kto pozná jeho život a pozná spôsob akým žije, musí sa prirodzene pozastaviť nad dvoma krajnými mantinelmi, medzi ktorými je imanentne prítomný. Tým prvým je až renesančná tvorivosť, s ktorou dadaisticky hravo preskakuje od maľby k objektom, inštaláciám, k hudbe, básňam či krátkym až surrealistickým slovným hračkám. A na druhej strane Erikovho tvorivého života je zdanlivo asketické bývanie vo výmenníkovej stanici, ktoré je bohaté na prežívanie a umožňuje mu plne sa sústrediť len a len na umenie a nerozptyľovať sa svetskými starosťami.

Názov výstavy „Z plota sveta“,  jedna z mnohých autorových slovných hračiek, len dotvára jeho hravý farebný dadaistický svet. Pavol Weiss o Erikovi Binderovi hovorí: „To, čo je Binderovi najviac prirodzené, je sloboda. Sloboda tvorby, sloboda žitia. My ostatní o nej rozprávame, bojujeme za ňu, či už naozaj alebo len na povrchu, no pritom nás zväzujú konvencie. Erik si slobodu užíva. A túto bezstarostnosť nám potom predkladá na táckach fantázie, hravosti, absurdity vo svojom umení, aby ho vzápätí sám negoval a posúval. Pozerať sa na svet očami Erika Bindera znamená sa nikdy nenudiť.“