31.5. - 4. 7. 2024

Daniel Balabán
Chtěl jsem vidět hvězdu

White & Weiss Gallery predstaví na najnovšej výstave tvorbu českého maliara Daniela Balabána. Balabán vstúpil na umeleckú scénu v polovici osemdesiatych rokov a odvtedy neúnavne pokúša hranice vlastného maliarskeho prejavu. Bohatá knižnica foriem a motívov sa zhmotňuje do unikátneho programu, ktorý sa vyznačuje dynamickým spracovaním zažitého a osobnými imagináciami niekde medzi surrealizmom, symbolizmom či absurditou vyextrahovanou zo žitej skutočnosti.

Výstava Chtěl jsem vidět hvězdu je, prekvapivo, prvou samostatnou prezentáciou Daniela Balabána na Slovensku. Pôvodný zámer bolo odprezentovať, čo najkomplexnejší výber z autorovho portfólia, no vzhľadom na vizuálnu aj tematickú rozmanitosť a priestorové limity galérie, sme zámer upravili.  Zamerali sme sa na vytvorenie koherentného výstavného zážitku, ktorý predstavuje selekciu prác z obdobia ostatných piatich rokov.

V názve výstavy cítiť autorovu poetickosť, ale i odkaz na niečo, čo presahuje profánnu stránku našich životov. Olejové a akrylové maľby zobrazujú nejednoznačné situácie poletujúce medzi realitou a fikciou, pričom kladú dôraz na efemérne okamihy s príklonom k romantizmu, melanchólii či existencializmu. Výstava zároveň prináša funkčný súhrn hlavných tém, ktorým sa Balabán počas svojej dlhej kariéry venoval.

Daniel Balabán (1957, Šumperk) žije a pracuje v Ostrave. Na Akadémii výtvarných umení v Prahe (1979 – 1984) vyštudoval odbor maliarstvo pod vedením Františka Jiroudka, postupne tu získal aj docentský (2004) a profesorský titul (2014). Aktuálne je vedúcim Katedry maľby a ateliéru Maľba 1 na Fakulte umení Ostravskej univerzity. Samostatne vystavoval v galériách ako Galerie výtvarného umění v Ostravě, Trafo Gallery, Praha, Galerie Václava Špály, Praha, Moravská galerie, Brno, Galerie města Blanska, Galerie Via Art, Praha, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a i. Bol súčasťou skupinových výstav v inštitúciách ako Důl Michal, Ostrava, DOX, Praha, České centrum, Berlín, Meetfactory, Praha, Moravská galerie, Brno, Národní galerie, Praha, Wannieck Gallery, Brno, SNG, Bratislava, a i. Jeho diela sú zastúpené v mnohých súkromných kolekciách i v štátnych zbierkach ako NG, Praha, GHMP, Praha, MG, Brno, GVUO, Ostrava, a i.

Kurátor: Michal Stolárik

Výstavný program galérie v roku 2024 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.