21 July - 3 Sept 2021

Anything Goes pt. 3: Phoenix

Radek Brousil, Filip Dvořák, Šimon Chovan, Ádám Horváth, Lukas Thaler & Titania Seidl, Adam Šakový
kurátor: Michal Stolárik
22.7.-3.9.2021
Medzinárodná výstava Anything Goes pt. 3: Phoenix nadväzuje na predchádzajúce série výstavných projektov pod spoločným názvom Anything Goes (2019, autorky: Svetlana Fialová, Pavla Malinová, Nana Mandl, Titania Seidl) a Anything Goes pt. 2: Techno ed. (2020, autori a autorky: Botond Keresztesi, Nika Kupyrova, Alex Selmeci & Tomáš Kocka Jusko, Céline Struger, Nik Timková). Vzájomná konfrontácia diel, eventualita vzniku nových dialógov či výstavná stimulácia domácich autoriek a autorov a naopak (často premiérové) uvedenie zahraničných umelcov a umelkýň do nášho kontextu sa stali pre projekt kľúčovými. Pravidlá však nikdy neboli užšie zadefinované a už vôbec nie fixne viazané na národnostnú či mediálnu rozmanitosť. Primárnym cieľom projektu bola organická selekcia kvalitných diel (nech už to pre každého znamená čokoľvek) a vytvorenie prirodzene fungujúceho výstavného environmentu.
Kurátorský projekt Michala Stolárika Anything Goes pt. 3: Phoenix sa sústreďuje na autorské mystifikácie, formálne deformácie či materiálne rekonštrukcie. Vybrané diela autorky a autorov (Radek Brousil, Filip Dvořák, Šimon Chovan, Ádám Horváth, Lukas Thaler & Titania Seidl, Adam Šakový) apropriujú rozličné materiály a inšpiračné zdroje, vytrhávajú detaily z rôznych kontextov a preskupujú ich do nových foriem. Charakterizuje ich neistý, no zároveň fascinujúci moment medzi formou zobrazeného a tým, ako ju vnímame. Autorské diela cielene zahmlievajú realitu, ktorú kamuflujú poetikou súčasného vizuálneho umenia. Na jednom mieste sa tak prirodzene stretávajú zlomky populárnej kultúry, návraty do dejín umenia či architektúry, sledujeme renesanciu princípov recyklácie, napodobovanie foriem a preskupovanie matérie.
Zvolený motív mytologického vtáka Fénixa reaguje na princíp transformácie a symboliku momentov medzi životom a smrťou, začiatkom a koncom či existenciou a zánikom. Selekcia diel okrem reálnej premeny matérie takisto zdôrazňuje transformáciu v ideovej a symbolickej rovine, so silným dôrazom na emócie a emocionálnosť, vnútorné prežívanie a znovuobjavený záujem o aktualizované myšlienky romantizmu či silu nespútanej prírody.
 
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
 
Ďakujeme za podporu Rakúskemu kultúrnemu fóru