29. júl - 4. sept 2020

ANYTHING GOES pt. 2.: Techno ed. / Botond Keresztesi, Nika Kupyrova, Nik Timková, Alex Selmeci & Tomáš Kocka Jusko, Céline Struger

Medzinárodný výstavný projekt Anything Goes pt. 2.: Techno ed. pokračuje v skúmaní aktuálnych umeleckých stratégií v stredoeurópskom priestore. Koncepcia sa zameriava na princípy formálnych a ideových deformácií a de(/re)konštrukcií s charakteristickým prelínaním odlišných vizuálnych foriem a koncepčných zdrojov. Pre tvorbu Botonda Keresztesiho, Niky Kupyrovej, dvojice Alex Selmeci & Tomáš Kocka Jusko, Céline Struger a Nik Timkovej je príznačný kolážový prístup (nie však v zmysle tradičného média koláže, ale skôr v princípoch preberania prvkov z rozličných kontextov a následného vkladania do nových ideových a vizuálnych foriem), apropriácia cudzích či nájdených materiálov a mediálna variabilita.


Výstava voľne nadväzuje na rovnomenný kurátorský projekt Michala Stolárika Anything Goes (2019, White & Weiss Gallery, autorky: Svetlana Fialová, Pavla Malinová, Nana Mandl, Titania Seidl), ktorý sa zameral na rekonfiguráciu podstaty maľby, kresby či koláží.


Podtitul Techno ed. priamo reaguje na kontext aktuálneho digitálneho sveta, ktorý nás bezprostredne obklopuje – sociálne siete, blogy, live streamy, virtuálne prehliadky expozícií, inteligentné domácnosti, novodobé influencerstvo, smartfóny, umelá inteligencia či technologizácia umenia. Vybraní autori a vybrané autorky pracujú s tradičnými médiami (maľba, objekt, inštalácia), avšak nové technológie a ozveny chladného digitálneho priestoru sú neodmysliteľnou súčasťou ich ideovo navrstvených prác. Na jednom mieste sa prirodzene prelínajú výňatky z populárnej kultúry, alternatívnych realít, dejín umenia, sci-fi, digitalizácie, počítačových hier či osobnej mytológie. Intímne príbehy sú kamuflované univerzálnym jazykom súčasného umenia a všeobecné témy sa zdajú až prekvapivo osobné. Vysoké umenie kontrastuje s cieleným použitím lacných materiálov a virtuálny svet sa mieša s tým fyzickým.

Výstava Anything Goes pt. 2.: Techno ed. zdôrazňuje okrem príbuzného prístupu k tvorbe aj silnú dystopickú a postapokalyptickú atmosféru, ktorá sa rozpína po celom galerijnom prostredí. Akcelerácia pocitov samoty, úzkostí, otázok prežitia, environmentálnej udržateľnosti, alternatívnych prístupov k životu či budúcnosti ľudstva sa vzhľadom na aktuálne spoločensko-politické dianie a udalosti v postkoronovom svete výrazne zosiľňuje.