27 NOV - 18 JAN 2019

ADAM SZENTPÉTERY

White & Weiss Gallery otvára 27. 11. výstavu výraznej osobnosti slovenskej maliarskej geometrie Adama Szentpetéryho (1956). V kurátorskej koncepcii Vladimíra Beskida autor predstaví výber z tvorby od roku 1996. Ako sám názov výstavy napovedá, dielam bude dominovať jedna zo Szentpéteryho signálnych farieb – žltá. Základ jeho tvorby predstavujú obrazové štruktúry, čisté plochy a línie, ktoré sa vynárajú a miznú, aby sa objavili vždy v nových podobách a prevedeniach. Z jeho diel vyžaruje pocit symetrie, harmónie a poriadku. Výstava potrvá do 18. januára 2019.

White & Weiss Gallery predstavuje tvorbu výraznej osobnosti slovenskej maliarskej geometrie Adama Szentpéteryho (1956). Jeho tvorivý program je svet, v ktorom farba, plocha a línia tvoria základnú výstavbovú architektúru obrazového systému. Autor sa pohybuje v poli geometrickej abstrakcie, redukuje tvarové a farebné možnosti na čitateľné prejavy výtvarnej reči. Je zástancom závesného obrazu, nefiguratívnej maľby a klasickej olejomaľby na plátne.

Výber diel v galérii White & Weiss sa koncentruje na geometriu, v ktorej dominuje až výrazná farebnosť žltej, ktorá intenzívne vyžaruje do priestoru. Samotné plátno pre neho predstavuje silnú „stopu určitého stavu farebnej energie“ (K. Malevich) a aj podľa Františka Kupku je žltá ,,toť citrón, slama, zrelé zlatnúce obilie, žltá bola farbou hanby, odznakom nevestincov, odznakom Židov a malomocných, bola veľmi obľúbená u cisárskych Rimanov, je farbou Lámy, cisárskou farbou v Číne a smútočnou farbou v Egypte“. Je to maliarske kráľovstvo kadmiovej žltej, jej vyžarovanie vnímame vo veľkých plochách, na ktorých žltej ako protihráč sekunduje kadmiová červeň, ktorá dodáva tomuto duetu trochu jemnejší, zamatovejší tón.

Adam Szentpétery je solitér, výnimočný aj tým, že sa po štúdiách v Bratislave vrátil do Rožňavy, ktorá bola bez rozvinutého výtvarného zázemia. Je spoluzakladateľom Katedry výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení TU Košice. Od jej založenia dodnes vedie Ateliér súčasného obrazu a v priebehu dvoch desaťročí vychoval celý rad úspešných absolventov, ktorí spoluvytvárajú súčasnú výtvarnú scénu (Denisa Dovaľová, Lucia Dovičáková, Slavomír Durkaj, Maroš Kontroš, Martin Kudla, Martin Lukáč, Simona Štulerová, Ján Vasilko atď.). Žije a tvorí v Rožňave a v Košiciach .

Výstavný program v roku 2018 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.